Bostøtte i eget hjem

Holmehusene yder bostøtte til to borgere. der bor i egen bolig uden for Holmehusene.
Visitation til ekstern bostøtte sker gennem Handicap & Psykiatri i Ringkøbing - Skjern kommune.

Kontakt:
daglig leder Chanette Stefansen

Telefon nr 20698374
email chanette.stefansen[mail]rksk.dk