Hus 28

Hus 28 har 7 pladser.

Hus 28 er kendetegnet ved at rumme voksne/ældre borgere som alle har en erhvervet hjerneskade og samtidig har haft en problemskabende og/eller udad reagerende adfærd i en ældrebolig, plejebolig eller i eget hjem hvor hjemmeplejen har været visiteret.

Borgere i hus 28, visiteres gennem Sundhed & Omsorg i Ringkøbing- Skjern kommune. 

Læs her Miljø- og Fødevarerstyrelsens kontrolrapport for Hus 28. Dateret 09-01-2018

Kontakt
Daglig leder Chanette Stefansen

Telefon nr 20698374
email chanette.stefansen[mail]rksk.dk