Hus 30

Hus 30 har 6 pladser.

Hus 30 er kendetegnet ved at rumme voksne borgere som alle har en erhvervet hjerneskade. De fleste borgere der bor i hus 30, er yderligere visiteret til et eksternt beskæftigelses/aktivitets tilbud.

Borgere i hus 30, visiteres gennem Handicap & Psykiatri i Ringkøbing- Skjern kommune.

Læs her Miljø- og Fødevarerstyrelsens kontrolrapport for Hus 30. Dateret 09-01-2018

Kontakt
daglig leder Chanette Stefansen

Telefon nr 20698374
email chanette.stefansen[mail]rksk.dk