Overordnede målsætninger:

  • God træning i at vedligeholde daglige færdigheder.
  • Støtte til hukommelse, struktur, initiativ mv.
  • Støtte i forhold til medicin og pleje.
  • Praktisk hjælp til rengøring mv.
  • Støtte til at minimere eller at komme ud af et evt. misbrug.
  • Støtte og adfærdstræning i forhold til konfliktskabende adfærd.
  • Opfyldelse af målsætninger i bestillinger og § 141 handleplaner.