Personale

I Holmehusene er der følgende faggrupper ansat. Sygeplejerske, Ergoterapeuter, Pædagoger, Social og sundhedsassistenter og Social og sundhedshjælpere.

Alle medarbejdere har gennemgået efteruddannelse i neurofaglighed, hvor der har været fokus på styrket genoptræning og rehabilitering af personer med en erhvervet hjerneskade.