Holmehusene består af tre bosteder samt et fælleshus. Vi henvender os til voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som følge af en erhvervet hjerneskade, herunder udad reagerende/problemskabende adfærd.

 

Hus 24  

Hus 28  

Hus 30  

Fælleshuset